Hedalen Løypelag

Hedalen løpelag kjører opp et ca. 12 mil langt løypenett i Hedalsfjella når snøforholdene tillater det.

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen. Foto: Helge Nordby

Nyttig informasjon

Foreningen har en stor løypemaskin som er stasjonert på Søbekkseter. Den er utstyrt med GPS. I tillegg disponerer laget tre snøscootere som brukes til blant annet grunnpreparering, tilførselsløyper og oppfrisking.

Mye dugnad

Både løypekjøring, styrearbeid og rydding av traseer skjer i stor grad på dugnad. Laget har over 400 medlemmer, men ønsker flere. Du kan støtte laget ved å melde deg inn, betale det årlige løypebidraget eller støtte oss på andre måter.

Framtidsplaner

Løypemaskina vi nå har, er stasjonert i egen garasje på Søbekkseter. Løypelaget er hele tiden opptatt av å utvikle både løypenettet og nødvendig infrastruktur.